Gadki z Chatki

Białoruś. Śpiewy obrzędowe. Śpiewy z kołchozów

1

Zbierając nagrania, Andrzej Bieńkowski przyjął zasadę, że każdy przekaz jest ważny. Nagrywał stare pieśni obrzędowe i repertuar nauczony przez instruktorów, pieśni kołchozowe, biesiadne, partyzanckie.