Gadki z Chatki

Życie człowieka to szacunek do tradycji

Antoni Zoła 1948-2015

W dniu 22 stycznia 2015 r. zmarł prof. dr hab. Antoni Zoła, etnomuzykolog, organista, animator życia parafialnego, amator wędkowania i podkarpackich krajobrazów, człowiek wielkiej dobroci.
Urodził się 15 grudnia 1948 r. w Załężu koło Jasła, ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krakowie i od 1972 r. związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W czasie studiów w Instytucie Muzyki Kościelnej uczestniczył w akcjach zbierania ludowych śpiewów religijnych na terenie Polski. Następnie objął stanowisko asystenta przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL kierowanej przez ks. prof. B. Bartkowskiego, a po obronie rozprawy doktorskiej („Problem tonalności w polskich śpiewach religijnych z żywej tradycji”) został adiunktem i dyrektorem Instytutu. Jego prace z zakresu etnomuzykologii dotyczyły głównie polskiego folkloru religijnego. Praca habilitacyjna zatytułowana „Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce” oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe zdradzały wielki szacunek i pokorę wobec ogromnego bogactwa tradycyjnych śpiewów katolickich w Polsce oraz głębokie rozeznanie w tematyce badawczej. Profesor był znacznie mniej znany z działań na rzecz parafii pliszczyńskiej, z którą związał się po przyjeździe do Lublina. Współtworzył lubelską „organistówkę”, gdzie zajęcia prowadził nieprzerwanie od czasu powstania placówki w latach 70. XX wieku. Skupiał wokół siebie studentów i pasjonatów śpiewów tradycyjnych i „dobrej” muzyki liturgicznej. Miał na swym koncie edycje kilku śpiewników i zbiorów pieśni, liczne użytkowe i artystyczne opracowania śpiewów tradycyjnych. Kochał polską muzykę ludową.