Gadki z Chatki

Nie chcemy robić skansenu

Anna Dubec

Podczas ostatniej edycji Mikołajków Folkowych miała miejsce prezentacja portalu o nazwie Lemko Archive. Z jego współtwórczynią, Martą Graban-Butryn, rozmawiała po łemkowsku Anna Dubec.