www.gadki.lublin.pl www.gadki.lublin.pl/aktualnosci www.gadki.lublin.pl/encyklopedia www.gadki.lublin.pl//gadki www.gadki.lublin.pl/pfm www.gadki.lublin.pl/aktualnosci wersja polska
english version
wersja polska
english version
home

 

prof. JAN ADAMOWSKI

zoom Professor Jan Adamowski - lecturer at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Polish Philology, Departament of Cultural Studies), linguist and folklorist. Jury member at "Mikołajki Folkowe" Festival in 1996 and 2002. Author of scholarly works, e.g. W polu lipejka (A Lime-tree in the Field, Zamość 1988), Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne (The notion of space in folklore. An ethnolinguistic study, Lublin 2000), Spiewanki moje. Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar. (My Songs. The Best Folk Singers of the Lublin Region and their Repertoire, Lublin 2003). Editor of Kazimierskie Nuty, member of the editorial team of the quarterly Twórczość Ludowa. In 2004 he won the "Folk Oscar" awarded by the Lublin Association of Folk Artists. Researcher and collector of specimens of folklore; his works constitute a valuable source of reference for folk musicians. Contributor and advisor for Gadki z Chatki folk music magazine. 

Warsaw Village Band
Kroke
The Saint Nicholas Orchestra
Trebunie Tutki Group
Jorgi Quartet
Broda Group
Ensemble Polonais
Carrantuohill

prof.Jan Adamowski
Maria Baliszewska
prof. Jerzy Bartmiński
Małgorzata Jędruch
Tomasz Janas
Wojciech Ossowski

Folk Groups and Singers Festival in Kazimierz
Folk Music Festival of The Polish Radio "Nowa Tradycja"
International Folk Music Festival "Mikołajki Folkowe"
Folk Meeting "Z wiejskiego podwórza"

"The first and second existence of folklore" - prof. Anna Czekanowska
"Folk is longitudinal" - Marcin Skrzypek
"Music revival" - Magdalena Sobczak
"Names of folk" - Ewa Wróbel

more soon...

 

www.gadki.lublin.pl www.gadki.lublin.pl/pfm back up